ScheepswrakkenRSS

Scheepswrakken

Hide map
Scheepswrak
Nonnetjesweg,

Scheepswrak

Hits698
Een klein vissersschip van de Oostwal

In 2001 is op kavel N 10, aan de Ketelweg in Oostelijk Flevoland, een klein vissersschip opgegraven. Zie verder de website.

Datum
Hits1,037
Een 17e eeuwse vistransportschip

Op 18 september 1986 werd door een kraanmachinist bij het graven van een rioolsleuf een scheepswrak aangetroffen op kavel H 41 in Swifterbant. Zie hele artikel op de website

Datum
Hits1,026
Een kleine kogge uit de veertiende eeuw

In 1973 is op kavel N 5 aan de Ketelweg bij het mengwoelen een scheepswrak te voorschijn gekomen. Zie verder de website

Datum
Hits992
Een vrachtschip uit de late zeventiende eeuw

Op 23 maart 1963 werd de vondst gemeld van een scheepswrak achterop kavel H 107 aan de Elandweg en vlakbij de Rendiertocht. Zie verder de website.

Datum
Hits1,030
Een vrachtscheepje uit de tweede helft van de vijftiende eeuw

In 1963 is een scheepswrak aangetroffen bij het uitdiepen van een kavelsloot tussen kavels K 73 en K 74, gelegen ten noorden van de Lage Vaart. Lees het hele verhaal op de website

Datum
Hits987

Het schip is gevonden op kavel M 65, dichtbij de kruising van de Elburgerweg met de Biddingringweg. Lees het hele verhaal op de website

Datum
Hits901
De Lutina, een Overijssels vrachtschip, geladen met schelpen

In 1962 is bij karteringswerkzaamheden scheepshout gevonden op kavel H 48, aan de Beverweg. Zie het hele verhaal op de website

Datum
Hits973
Een platboomd karveel gebouwde praam

In 1962 is tijdens drainagewerkzaamheden op kavel H0 71, aan de Tarpanweg, een scheepswrak aangetroffen. Zie verder de website

Datum
Hits1,029
Een pink-achtig type uit 1650

Bij drainagewerkzaamheden is op kavel OH 69, aan de Tarpanweg, in 1962 een scheepswrak aangetroffen. Zie verder de website

Datum
Hits998
Een zestiende-eeuws vrachtschip op kavel J 68

In 1962 is op kavel J 68 ten noorden van de Wisentweg een scheepswrak aangetroffen. Lees het hele verhaal op de website.

Datum
Hits947